Identifikace materiálu
Čj. OVA 457/10 PID RACK82LNE5CI
Čj. předkladatele 26/10634/2010-261 Datum autorizace 12.2.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daňová soustava
Oblast práva
Důvod předložení Usnesení vlády č. 1567 ze dne 21. prosince 2009
Popis Materiál obsahuje novelu zákona č. 338/1992 Sb., jejímž cílem je odstranit výkladové nejasnosti zdanění a stanovit jednoznačné parametry pro vymezení poněkud specifického předmětu daně, a to zpevněné plochy pozemku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.12.2010 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 22.9.2010 Číslo Sněmovního tisku 119 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.2.2010 – 12.3.2010 Adresa připomínek libuse.vandasova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn89xaxsr3.doc 24 kB 5.1.2010
Důvodová zpráva zd_korn89xaxsr3.doc 317 kB 5.1.2010
Materiál ma_korn89xaxsr3.doc 44 kB 5.1.2010
Průvodní dopis pd_korn89xaxsr3.doc 33 kB 5.1.2010
Další příloha materiálu mp_korn89xaxsr3.doc 88 kB 5.1.2010

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk