Identifikace materiálu
Čj. OVA 747/10 PID RACK82QKVNWK
Čj. předkladatele 6217/2010-31 Datum autorizace 16.2.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova soudnictví
Oblast práva
Důvod předložení Návrh je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na r.2010.
Popis Návrh legislativního opatření ke zkvalitnění státního dohledu nad činností profesních komor. Jedná se o Českou komoru architektů a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jejichž vznik, pravomoc a působnost upravuje autorizační zákon.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.12.2010 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 20.10.2010 Číslo Sněmovního tisku 183 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.2.2010 – 16.3.2010 Adresa připomínek marcela.pavlova@mmr.cz a karel.vesely@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8bfh3xq4.doc 90 kB 22.1.2010
Další příloha materiálu mp_korn8bfh3xq4.doc 226 kB 22.1.2010

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk