Identifikace materiálu
Čj. OVA 107/16 PID RACKA7NME76A
Čj. předkladatele r575765 Datum autorizace 2.3.2016
Popis
Název materiálu zákon o mracích nad hlavou
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Amerika – Severní
Oblast práva Civilní právo procesní/Rozhodčí řízení
Důvod předložení dfgdfgd
Popis dgdfgdf
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.12.2016 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 1.12.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA7NME76A.doc 12 kB 2.3.2016
Návrh usnesení us_RACKA7NME76A.doc 12 kB 2.3.2016
Předkládací zpráva zp_RACKA7NME76A.docx 17 kB 2.3.2016
Důvodová zpráva zd_RACKA7NME76A.pdf 112 kB 2.3.2016
Materiál ma_RACKA7NME76A.pdf 105 kB 2.3.2016
Průvodní dopis pd_RACKA7NME76A.docx 11 kB 2.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk