Identifikace materiálu
Čj. OVA 112/16 PID RACKA7TLUCAW
Čj. předkladatele pjnew3 Datum autorizace 7.3.2016
Popis
Název materiálu pjnew3
Typ materiálu Nelegislativní materiál ovlivňující normotvorbu Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Asie
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení pjnew3
Popis pjnew3
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.3.2016 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 9.3.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.3.2016 – 8.3.2016 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , MD , MF , MK , MO , MPSV , MMR , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZV , MZD , MZE , MŽP , VÚV , RVV , KOM , ZPM , AKČR , AVČR , ASO , BIS , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , ČMKOS , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , Komora-EK , FA , GIBS , GAČR , praha-city , HKČR , PSP , Hrad , Senát , KVOP , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , KUK , KZPS , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-vysočina , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-zlínský , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , Komora-NK , PSP_ZV , RRTV , SMSCR , Senát_ZV , SSHR , SÚJB , SMOČR , SPČR , TAČR , UZSČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚNMZ , ÚZSI , ÚZSVM , ÚPV , KMV , VVZ , KLP , USTR , ÚSOUD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA7VFMFRP.doc 20 kB 9.3.2016
Přehled dopadů pdo_RACKA7VFMFRP.doc 22 kB 9.3.2016
Vypořádání připomínek vp_RACKA7VFMFRP.zip 112 kB 9.3.2016
Průvodní dopis pd_RACKA7VFMFRP.doc 20 kB 9.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk