Identifikace materiálu
Čj. OVA 109/16 PID RACKA7U8XYQO
Čj. předkladatele pjnew5 Datum autorizace 8.3.2016
Popis
Název materiálu pjnew5
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova administrativa
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení t
Popis t
Poznámky t
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.3.2016 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 9.3.2016 Číslo Sněmovního tisku 215 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA7U8XYQO.doc 20 kB 8.3.2016
Návrh usnesení us_RACKA7U8XYQO.doc 20 kB 8.3.2016
Příloha návrhu usnesení up_RACKA7U8XYQO.doc 20 kB 8.3.2016
Předkládací zpráva zp_RACKA7U8XYQO.doc 20 kB 8.3.2016
Materiál ma_RACKA7U8XYQO.doc 20 kB 8.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk