Verze do připomínkového řízení
Materiál ALBSAFPJDXTO
Datum autorizace 14.11.2016
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.11.2016 - 13.12.2016 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa AVČR , ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAFPJDXTO.docx 12 kB 14.11.2016
Návrh usnesení us_ALBSAFPJDXTO.docx 12 kB 14.11.2016
Předkládací zpráva zp_ALBSAFPJDXTO.docx 12 kB 14.11.2016
Důvodová zpráva zd_ALBSAFPJDXTO.docx 13 kB 14.11.2016
Materiál ma_ALBSAFPJDXTO.docx 13 kB 14.11.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAFPJDXTO.docx 12 kB 14.11.2016