Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNBZKCBYLI
Datum autorizace 30.3.2021
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.3.2021 - 29.4.2021 Adresa připomínek
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBZKCBYLI.docx 12 kB 30.3.2021
Návrh usnesení us_KORNBZKCBYLI.docx 12 kB 30.3.2021
Předkládací zpráva zp_KORNBZKCBYLI.docx 12 kB 30.3.2021
Důvodová zpráva zd_KORNBZKCBYLI.docx 12 kB 30.3.2021
Materiál ma_KORNBZKCBYLI.docx 12 kB 30.3.2021
Průvodní dopis pd_KORNBZKCBYLI.docx 12 kB 30.3.2021