Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNBPKFZMLW
Datum autorizace 13.5.2020
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.5.2020 - 3.6.2020 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPKFZMLW.docx 12 kB 13.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPKFZMLW.docx 12 kB 13.5.2020
Materiál ma_KORNBPKFZMLW.docx 12 kB 13.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPKFZMLW.docx 12 kB 13.5.2020