Obr. 1

Testovací Vládní legislativa

Katalog centralizuje a umožňuje prohledávání veřejně dostupných vládních dokumentů – legislativní návrhy, programy, záznamy a usnesení z jednání vlády a další materiály.

vLegis katalogizuje veřejně dostupné dokumenty z informačních systémů KPL, zVlády a ISAP (Informační systém pro aproximaci práva). Katalog vládní legislativy umožňuje efektivní vyhledávání napříč veřejnými databázemi informačního systému ODok a usnadňuje rešeršní práci s vyhledanými dokumenty.

Obr. 2

Katalog vládní legislativy vLegis obsahuje zjednodušené katalogové listy veřejných vládních dokumentů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, legislativní návrhy, související analýzy RIA, atd.). Katalog slouží k jednotnému přístupu k vládní dokumentaci pro veřejnost i státní správu. Zjednodušené katalogové listy jsou přímo propojené na celé materiály v příslušných knihovnách (VeKLEP a zVlády).

Velmi důležitou komponentou vLegis je rešeršní košík, který umožňuje uživatelům přípravu rešerší. Je založen na stejném principu jako nákupní košík v systémech typu e-shop. Rešeršní košík umožňuje nejen zachovat položky získané hledáním pro další použití, ale rovněž umožňuje jejich sdílení a odesílání elektronickou poštou.

Katalog vládní legislativy zobrazuje zejména:

  • zákony,
  • nařízení vlády,
  • vyhlášky,
  • legislativní návrhy.

Vstoupit do katalogu vLegis můžete zde:

Vstoupit do vLegis

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk