Vyhledávaní
Název zdroje
Datum publikace Od (dd.mm.rrrr) Do (dd.mm.rrrr)

 

Vysvětlivky ke zkratkám:

KPL - Knihovna připravované legislativy, ISAP - Informační systém pro aproximaci práva, Id záznamu - identifikační číslo dokumentu v eKLEPu

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk