Vyhledávání materiálu – Metadatové

Uživatel ve vyhledávacím formuláři vyplní ta metadatová pole, která potřebuje:

 • Hledaný výraz (text pole)
 • Zdroj (výběr - Materiály nebo Dokumenty vlády)
 • Datum aktualizace (od-do – zobrazení kalendáře).

Materiál představují návrhy právních předpisů (například návrhy zákonů, návrhy vyhlášek apod.). Mezi neveřejné materiály patří například nelegislativní materiály. Kategorie Dokumenty vlády obsahuje zejména programy jednání vlády, záznamy z jednání vlády a usnesení. Datum aktualizace odpovídá datu poslední změny materiálu či dokumentu.

V případě, že vybral jako zdroj Materiály, zobrazí se mu další formulář s návaznými metadatovými poli

 • typ materiálu (výběr z možností - návrh zákona, návrh nařízení vlády,...)
 • předkladatel (výběr z možností - jaký orgán materiál předložil vládě)
 • čj. OVA (text pole - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR)
 • čj. předkladatele (text pole - číslo jednací předkládajícího orgánu státní správy)
 • oblast práva (výběr ze seznamu) a
 • klíčová slova.

Oblasti práva jsou do materiálů přidávány nově od spuštění modernizovaného eKLEPu. Starší materiály nelze podle tohoto parametru dohledat. Seznam klíčových slov obsahuje schválená hesla v modernizovaném eKLEPu. U starších materiálů je ale možné nalézt i jiná klíčová slova.

Následně je možné řadit výsledky podle stáří nalezených materiálů či dokumentů.

Po zadání údajů uživatel stiskne tlačítko „Hledat".

Systém zobrazí seznam výsledků vyhledávání s přímými odkazy na materiály nebo dokumenty. U každého výsledku vyhledávání jsou zobrazena vybraná metadata. U materiálů:

 • typ materiálu
 • předkladatele
 • čj. OVA
 • čj. Předkladatele
 • datum aktualizace a
 • stav.

Stav značí část legislativního procesu, ve kterém se materiál nachází:

 • 2 - v připomínkovém řízení (k materiálu je možné vznášet připomínky)
 • 3 - připomínkové řízení ukončeno ( vypršela lhůta pro vznesení připomínek)
 • 4 - odmítnuta verze pro jednání vlády ( materiál ve stavu 6 byl odmítnut Odborem vládní agendy ÚV ČR)
 • 5 - pro jednání vlády (předkladatel vložil verzi materiálu pro jednání vlády)
 • 6 - přijato ÚV ke zpracování (materiál  byl zaslán Odboru vládní agendy ÚV ČR)
 • 7 - zařazeno do evidence (materiál byl zařazen do evidence Odboru vládní agendy ÚV ČR)
 • 8 - zařazeno na jednání vlády (materiál byl zařazen na program jednání vlády)
 • 9 - projednání (materiál byl projednán na jednání vlády)
 • A - zapracovány změny (předkladatel zapracoval změny vzešlé z jednání vlády do materiálu)
 • B - signováno (premiér signoval materiál projednaný vládou)
 • C - zasláno do PSP (materiál podepsaný premiérem byl zaslán do PSP ČR)

Vyhledávání materiálu – Fulltextové

Uživatel vyplní pole „Hledaný výraz, případně zvolí způsob řazení výsledků a stiskne tlačítko „Hledat".

Výsledky vyhledávání budou zobrazeny ve stejné formě jako u metadatového prohledávání.

Zobrazení nalezeného materiálu

Uživatel vybere z výsledků vyhledávání požadovaný materiál kliknutím na jeho název.

Systém otevře v nové záložce detail materiálu, ve kterém zobrazuje materiál. Pro uživatele s požadovanými právy zobrazuje i související připomínky, vypořádání připomínek a stanoviska Legislativní rady vlády (LRV), pokud existují.

Uživatel si dále může stáhnout přílohy, a to buď samostatně kliknutím na příslušný odkaz u jednotlivých příloh a nebo naráz ve formátu ZIP – stisknutím tlačítka „Stáhnout přílohy".

Pro přihlášené uživatele: pokud se chce uživatel mít materiál rychle k dispozici i v budoucnu, vloží jej do Rešeršního košíku. Systém o vložení materiálu do Rešeršního košíku uživatele informuje upozorněním v dolní části stránky. Vložení materiálu lze zkontrolovat kliknutím na  Rešeršní košík, který se nachází v pravé části hlavičky stránky – více viz Katalog vLegis v hlavní nápovědě.

Pokud je u materiálu uvedeno Datum schůze vlády, existuje propojení na Program jednání vlády. Po kliknutí na příslušný odkaz se uživateli zobrazí související dokumenty z jednání vlády – více viz Knihovna zVlády.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk