Testovací Dokumenty z Vlády

Databáze zVlády zobrazuje a umožňuje prohledávat veřejnosti programy jednání vlády, záznamy, usnesení a uveřejňované materiály pro jednání vlády, nepodléhají-li režimu utajení.

Prostřednictvím knihovny zVlády je veřejnost efektivně a v reálném čase informována jak o záležitostech, jež vláda plánuje na svém zasedání projednat, tak i o věcech, které vláda projednala; v databázi je v elektronické podobě k dispozici i příslušné usnesení vlády, bylo-li vládou přijato.

Vláda České republiky se zpravidla schází jedenkrát týdně na svém pravidelném zasedání. Vláda jedná podle předem naplánovaného programu jednání a vychází z připravených materiálů. Z jednotlivých bodů programu jednání vyplývají závěry, na kterých se vláda dohodla. Tyto závěry mají podobu usnesení vlády. Výstupy z jednání vlády jsou sumarizovány v záznamu z jednání vlády, který obsahuje k jednotlivým bodům jednání příslušné usnesení, pokud bylo schváleno.

Databáze zVlády uveřejňuje:

  • programy jednání vlády,
  • veřejně přístupné materiály pro jednání vlády,
  • záznamy z jednání vlády,
  • usnesení vlády.

Vstoupit do Knihovny zVlády můžete zde:

Vstoupit do zVlády

 

Novinky

Vyhledávání v knihovně zVlády

 

 

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk